TAO vôňa do sauny citrónová tráva 1 l

Saunová vôňa TAO je nevyhnutným doplnkom vášho saunového zážitku. Saunové esencie obohacujú zážitok zo saunovania a prispievajú k hlbšej relaxácii a pozitívnemu duševnému rozpoloženiu. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu sa úplne odparuje a nezanecháva na kameňoch žiadne zvyšky. Odporúčané dávkovanie: 10 ml na 1 liter vody.

47,05 €
S DPH
3 - 7 dní
Množstvo
Externý sklad, opýtajte dostupnosť

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Saunové vůně TAO účinně usnadňují dýchání a navozují příjemný pocit uvolnění. Podporují blahodárné účinky sauny na naše zdraví, mají pozitivní vliv na mysl i tělo a zajišťují příjemný relaxační zážitek. Jednoduše přidejte odměřené množství vůně do saunové nádoby s vodou, kterou poté polévejte saunové kameny a vychutnejte si provoněnou atmosféru Vaší sauny. Saunové aroma vytváří jedinečnou vonnou kompozici, během níž vonné prvky o různé intenzitě navozují harmonický a dlouhotrvající rozvoj vůně v saunovém zařízení. Vůně do sauny TAO jsou silným koncentrátem s esenciálními oleji. Jsou přírodní a neobsahují žádné emulgátory, zcela se odpařují a nezanechávají na saunových kamenech žádné zbytky.

Vůně do sauny TAO jsou:

  • veganské
  • saunové vůně vyvinuté bez testování na zvířatech
  • vyrobené v Německu
  • Doporučené dávkování: 10 ml na 1 litr vody.

Eukalyptus: Svěží a kořeněná vůně, která má povzbuzující a motivující účinek. Vůně eukalyptu navíc podporuje snadné dýchání a tím i přísun kyslíku do všech buněk těla, obzvláště při saunování.

Smrkové jehličí: Díky svým antibakteriálním a antivirovým vlastnostem může vůně smrkového jehličí posílit imunitní systém a předejít tak nachlazení a příznakům alergie. Může mít také protikřečové, antirevmatické a analgetické účinky a má tedy vitalizující a energizující efekt na tělo i mysl.

Citronová tráva: Intenzivní citrusům podobná vůně osvěžuje, motivuje a posiluje. Citronová tráva má stimulující a zároveň uklidňující účinek na mysl a podporuje čištění pokožky. Při aromaterapii cítíme jasnost, svěžest a odolnost, citrónová tráva podporuje soustředění a posiluje kreativitu.

Upozornění: bezpečnostní listy na vyžádání.

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/ chrániče sluchu. PRI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo ji osprchujte. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte CO2. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Obsahuje limonene, alpha-Pinen, beta-Pinen. Může vyvolat alergickou reakci.

1917