TAO vôňa do sauny smrekové ihličie 1 l

Saunová vôňa TAO je neodmysliteľným doplnkom vašej sauny. Saunové esencie umocňujú zážitok zo saunovania a napomáhajú prehlbovať relaxáciu a pozitívne duševné rozpoloženie. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu sa zcela odparuje a na kameňoch nezanecháva žiadne zvyšky. Odporúčané dávkovanie: 10 ml na 1 liter vody.

45,41 €
S DPH
3 - 7 dní
Množstvo
Externý sklad, opýtajte dostupnosť

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Saunové vône TAO účinne uľahčujú dýchanie a vytvárajú príjemný pocit uvoľnenia. Podporujú blahodárne účinky sauny na naše zdravie, pozitívne pôsobia na myseľ aj telo a zabezpečujú príjemný relaxačný zážitok. Jednoducho pridajte odmerané množstvo vône do saunovej nádoby s vodou, ktorú potom polievajte saunové kameny a vychutnajte si provoněnou atmosféru vašej sauny. Saunové aroma vytvára jedinečnú voňavú kompozíciu, počas ktorej vonné prvky o rôznej intenzite vytvárajú harmonický a dlhotrvajúci vývoj vône v saunovom zariadení. Vône do sauny TAO sú silným koncentrátom s esenciálnymi olejmi. Sú prirodzené a neobsahujú žiadne emulgátory, zcela sa odparujú a nezanechávajú na saunových kameňoch žiadne zvyšky.

Vône do sauny TAO sú:

  • veganské
  • saunové vône vyvinuté bez testovania na zvieratách
  • vyrobené v Nemecku

Doporučené dávkovanie: 10 ml na 1 liter vody.

Eukalyptus: Svieža a korenistá vôňa, ktorá má povzbudzujúci a motivujúci účinok. Vôňa eukalyptu navyše podporuje ľahšie dýchanie a tým aj prísun kyslíka do všetkých buniek tela, najmä pri saunovaní.

Smrekové jehličie: Vďaka svojim antibakteriálnym a antivírusovým vlastnostiam môže vôňa smrekového jehličia posilniť imunitný systém a predchádzať tak prechladnutiu a príznakom alergie. Môže mať tiež protikrčové, antirevmatické a analgetické účinky a má teda vitalizačný a energizujúci efekt na telo aj myseľ.

Citronová tráva: Intenzívna citrusová vôňa osviežuje, motivuje a posilňuje. Citronová tráva má stimulačný a zároveň upokojujúci účinok na myseľ a podporuje čistenie pokožky. Pri aromaterapii cítime jasnosť, sviežosť a odolnosť, citrónová tráva podporuje sústredenosť a posilňuje kreativitu.

Upozornění: Bezpečnostné listy na vyžiadanie.

Varovanie: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Chránite pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zamezte vdýchaní prachu, dymu, plynu, hmlu, pár, aerosolov. Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličejový štít/chrániče sluchu. PRI STYKU S KOŽOU: (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite zlepte. Opláchnite pokožku vodou alebo ju osprchujte. Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lékařa. PRI ZÁSAAHE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. V prípade požiaru: Na uhasenie použite CO2. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Skladujte uzamčené. Obsahuje limonén, alpha-Pinen, beta-Pinen. Môže vyvolať alergickú reakciu.

1856