Neo OXI šok 1 kg

Pevný bezchlórový prípravok na úpravu vody v bazénoch.

24,38 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikujú
+ Neobsahuje chlór
+ Bráni rastu rias

- Pre dlhodobú údržbu sú lepšie tablety

- Citlivejšie na pH a tvrdosť vody v bazéne

Použitie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,4 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Pri prvom ošetrení vody a ako šokové opatrenie dávkujte 40-80 g/10 m3 .

  5. Po úplnom rozpustení prípravku by ste mali namerať aspoň 8 mg/l aktívneho kyslíka.

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Liek sa NESMIE použiť v kombinácii s prípravkami obsahujúcimi v akejkoľvek forme chlór. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny.

Nemiešajte s inými chemikáliami mimo spomínaných. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch.

Nebezpečenstvo

Môže zosilniť požiar; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté.

69040
5 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro vířivky
Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce