Neo OXI tablety mini 1 kg

Dezinfekčné tablety na úpravu vody v malých bazénoch a vírivkách.

Tento prípravok neobsahuje chlór.

24,38 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikujú
+ Neobsahujú chlór
+ Bráni rastu rias

- Už zelený bazén bez pomoci nevyčistí.

Je potrebné aplikovať OXI šok

- Citlivejší na kyslosť a tvrdosť vody v bazéne

Použitie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,4 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Potom sa vykoná prvotná dezinfekcia prípravkom OXI šok , všetko podľa návodov uvedených na týchto prípravkoch

  5. Potom sa vloží do plaváka, alebo zásobníka tabliet 1 ks OXI TABLETY MAXI na 1,5-2 m3 vody v bazéne . Toto množstvo by malo stačiť na udržanie potrebnej koncentrácie 5-16 mg/l aktívneho kyslíka vo vode na 3 až 5 dní v závislosti od faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo aktívneho kyslíka vo vode, ako sú teplota vzduchu a vody, intenzita slnečného žiarenia a zaťaženie bazéna

Prípravok v sebe už obsahuje látky, ktoré zabraňujú rastu rias, napriek tomu pri prípadnom výskyte rias je možné vykonať jednorazovú úpravu vody prípravkom OXI šok podľa návodu uvedeného na tomto prípravku.

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Liek sa NESMIE použiť v kombinácii s prípravkami obsahujúcimi v akejkoľvek forme chlór. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny.

Nemiešajte s inými chemikáliami mimo spomínaných. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch.

Nebezpečenstvo

Môže zosilniť požiar; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté.

69033
4 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro vířivky
Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce