Neo pH mínus granulát 1,5 kg

Granulovaný prostriedok na znižovanie hodnoty pH v bazénoch.

8,10 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Rýchla úprava pH
+ Veľmi rýchlo sa rozpúšťa
+ Menej nebezpečný ako tekuté varianty
+ Umožňuje bezpečné kúpanie už 4 hodiny po aplikácii

- Nečistí, iba upravuje kyslosť

- Vysoká tvrdosť vody znižuje efektivitu prípravku

Použitie

Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako pre dokonalú funkciu väčšiny prípravkov radu Neo, tak aj pre vytvorenie príjemných podmienok na kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6 . Aktuálnu hodnotu pH je možné zistiť pomocou vhodného bazénového testera . Hodnota pH vyššia ako 7,6 spôsobuje vo vode minerálne zákaly, môže dôjsť k upchatiu filtrácie, znižuje sa účinnosť dezinfekcie, dochádza k dráždeniu očí a kože. Hodnota pH nižšia ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, vyblednutiu farieb, podráždeniu očí a kože. Ak je pH vyššie ako 7,6, používa sa na jeho zníženie prípravok pH MÍNUS.

Dávkovanie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Aplikujte 80 g prípravku pH MINUS na každých 10 m3 vody v bazéne na zníženie pH o 0,1.

  3. Nechajte prípravok dôkladne rozmiešať.

  4. Pokračujte v dávkovaní do dosiahnutia hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravku pH MINUS alebo opačne pôsobiaceho produktu pH PLUS

  5. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

68999
3 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Regulace pH