Neo pH plus granulát 1 kg

Granulovaný prostriedok na zvyšovanie hodnoty pH v bazénoch.

8,10 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Rýchla úprava pH
+ Veľmi rýchlo sa rozpúšťa
+ Menej nebezpečný ako tekuté varianty
+ Umožňuje bezpečné kúpanie už 4 hodiny po aplikácii

- Nečistí, iba upravuje kyslosť

- Vysoká tvrdosť vody znižuje efektivitu prípravku

Použitie

Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako pre dokonalú funkciu väčšiny prípravkov radu PROBAZEN®, tak aj pre vytvorenie príjemných podmienok na kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6 . Aktuálnu hodnotu pH je možné zistiť pomocou vhodného bazénového testera . Hodnota pH nižšia ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, vyblednutiu farieb, podráždeniu očí a kože. pH plus je základným prípravkom na navyšovanie pH.

Dávkovanie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Aplikujte 100 g prípravku pH PLUS na každých 10 m3 vody v bazéne na zvýšenie pH o 0,1.

  3. Nechajte prípravok dôkladne rozmiešať.

  4. Pokračujte v dávkovaní do dosiahnutia hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravku pH PLUS

  5. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Varovanie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii dôkladne umyte vodou. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

68982
4 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Regulace pH