Neo chlór štart granulát 1 kg

Rýchlorozpustný granulát s obsahom 56% aktívneho chlóru na rýchle nachlórovanie vody na začiatku sezóny alebo pri novom napustení bazéna.

16,24 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Ideálna dezinfekcia pre začiatok sezóny
+ Rýchlo sa rozpúšťa
+ Likviduje riasy, baktérie aj plesne

- Reaguje pomalšie ako Chlór šok

Použitie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Pri zahájení prevádzky bazéna na začiatku sezóny alebo pri napustení bazéna dávkujte 40-80 g/10 m3

  5. Kúpanie je vhodné, až keď koncentrácia chlóru klesne späť pod 0,5 mg/l.

  6. Pokračujte v údržbe pomocou tabliet

Kontrolu správnej koncentrácie aktívneho chlóru a pH je potrebné vykonávať pravidelne vhodným testerom .

Varovanie

  Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

68951
3 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce