Neo chlór šok granulát 1 kg

Rýchlorozpustný chlórový granulát na šokovú úpravu vody, ideálne riešenie zeleného bazéna.

16,24 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Extrémne účinná dezinfekcia
+ Veľmi rýchlo sa rozpúšťa
+ Likviduje riasy, baktérie aj plesne
+ Umožňuje bezpečné kúpanie už 48 hodín po aplikácii

- Dlhodobú údržbu lepšie zvládajú tablety

Použitie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Dávkujte 90 g prípravku CHLOR ŠOK na 10 m3 vody v bazéne.

  5. Kúpanie je vhodné, až keď koncentrácia chlóru klesne späť pod 0,5 mg/l.

Kontrolu správnej koncentrácie aktívneho chlóru a pH je potrebné vykonávať pravidelne vhodným testerom .

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch.

Nebezpečenstvo

Môže zosilniť požiar; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté. Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

68944
4 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce

Stiahnuť