Neo chlórové tablety mini 1 kg

20 g tablety s obsahom 90 % aktívneho chlóru na priebežnú dezinfekciu vody pre menšie bazény a vírivky.

18,28 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikujú
+ Bráni rastu rias
+ Cenovo najvýhodnejšie tablety

- Na vyčistenie už zeleného bazéna nestačí.
Je potrebné použiť Chlór šok

Použitie chlórových tabliet Neo

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Potom sa vykoná prvotná chlorácia prípravkom CHLOR START , všetko podľa návodov uvedených na týchto prípravkoch

  5. Potom sa vloží do plaváka, alebo zásobníka tabliet 1 ks CHLOROVÉ TABLETY MAXI na 2-3 m3 vody v bazéne . Toto množstvo by malo stačiť na udržanie potrebnej koncentrácie 0,3-0,5 mg/l aktívneho chlóru vo vode na 5 až 10 dní v závislosti od faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo aktívneho chlóru vo vode, ako sú teplota vzduchu a vody, intenzita slnečného žiarenie a zaťaženie bazéna

  6. Odporúčame doplniť tablety tekutými prípravkami Vločkovač a Odstraňovač rias pre optimálnu kvalitu vody.

Kontrolu správnej koncentrácie aktívneho chlóru a pH je potrebné vykonávať pravidelne vhodným testerom .

Pri prípadnom výskyte rias je možné vykonať jednorazovú úpravu vody prípravkom CHLOR ŠOK podľa návodu uvedeného na tomto prípravku.

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch.

Varovanie

Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

68937
2 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro vířivky
Použití chemie
Chlórová dezinfekce