Neo pH plus 25 kg

Tekutý prostriedok na zvýšenie pH vody v bazénoch, výhradne pre automatické dávkovače.

46,81 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Rýchla úprava pH
+ Roztok vhodný pre dávkovače
+ Extrémne účinný
+ Znížená citlivosť na tvrdosť vody

- Nečistí, iba upravuje kyslosť

- Prípravok je žieravý

Použitie

Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako pre dokonalú funkciu väčšiny prípravkov radu NEO, tak aj pre vytvorenie príjemných podmienok na kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6 . Aktuálnu hodnotu pH je možné zistiť pomocou vhodného bazénového testera . Hodnota pH nižšia ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, vyblednutiu farieb, podráždeniu očí a kože. pH plus je základným prípravkom na navyšovanie pH.

Dávkovanie

Pre automatickú aplikáciu nasledujte návod na použitie dávkovacieho prístroja.

Pre manuálnu aplikáciu:

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Aplikujte 100 g prípravku pH PLUS na každých 10 m3 vody v bazéne na zvýšenie pH o 0,1.

  3. Nechajte prípravok dôkladne rozmiešať.

  4. Pokračujte v dávkovaní do dosiahnutia hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravku pH PLUS

  5. V prípade veľmi tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté.

341
5 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Regulace pH