NEO pH mínus Profi 25 kg

Tekutý prípravok na zníženie hodnoty pH vody v bazéne.

48,44 €
S DPH
Množstvo
Skladom, ihneď na odoslanie

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Použitie

Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako pre dokonalú funkciu väčšiny prípravkov radu NEO, tak aj pre vytvorenie príjemných podmienok na kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6. Aktuálnu hodnotu pH je možné zistiť pomocou vhodného bazénového testera. Hodnota pH vyššia ako 7,6 spôsobuje vo vode minerálne zákaly, môže dôjsť k upchatiu filtrácie, znižuje sa účinnosť dezinfekcie, dochádza k dráždeniu očí a kože. Hodnota pH nižšia ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, vyblednutiu farieb, podráždeniu očí a kože. Ak je pH vyššie ako 7,6, používa sa na jeho zníženie prípravok pH MÍNUS.

Nebezpečenstvo.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté.

394
3 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Regulace pH